top of page

LIAN KASPER - Programmamaker / Facilitator / Trainer op het raakvlak van bewuste persoonlijke ontwikkeling, duurzaam leiderschap en mens-natuurrelaties.

Lian ontwikkelt en organiseert ruimte om stil te staan bij de brug tussen zelf, cultuur en natuur. In haar programma's creëert ze de ruimte die nodig is om de essentiële vragen rondom mens-zijn in deze tijd op aarde te  onderzoeken. Haar ervaringsgerichte manier van werken stelt mensen in staat om in zichzelf nieuwe mogelijkheden te vinden voor een betekenisvol leven.  

'Ik geloof dat we als mens nooit 'af' zijn. Vanuit dit gezamenlijk vertrekpunt houd ik ervan om samen te onderzoeken wat mens-zijn is en kan zijn, specifiek in deze historische tijd'.

Lian ontwierp en faciliteert de iWeek (sinds 2018), een weeklange training in duurzaam leiderschap en verbinding met zelf, de ander en de wereld voor studenten van de Wageningen Universiteit. Daarnaast organiseert ze terugkomende series bijeenkomsten voor o.a. Staatsbosbeheer, Breda Hogeschool, Ecosystem Restoration Camps en Aeres Warmonderhof, en is ze programmamaker voor st. Natuurcollege.

 

Lian is getraind als levens- en loopbaancoach bij Adriaan Hoogendijk Coaching en Training, en is facilitator van het Werk dat weer Verbindt in Nederland. Ze neemt  inspiratie van de Boeddhistische psychologie en de natuur-verbonden leefwijze van verschillende traditionele culturen. Daarnaast maakt ze intensief gebruik van haar eigen ervaring op het pad van mens-zijn, ondersteund door meditatie retraites en trainingen bij de Omega Levensschool

 

Lian is breed betrokken en opgeleid. In haar jeugd nam ze deel aan het United World College programma in India (2004-2006) en studeerde ze liberal arts aan Middlebury College in the VS (2006-2010). Vervolgens studeerde ze landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit met een thesis in 'community supported landscape regeneration'. Hier groeide haar interesse in de relatie tussen mens en natuur. 

Meer weten? Zie de links hieronder of bezoek linkedin

 

Kalapa is de Boeddhistische term voor de kleinste bundel eigenschappen die de werkelijkheid opbouwd. Het verwijst naar een wereldbeeld waarin we zowel ontzettend klein zijn in de aanblik van de schepping, maar waarin we ook een fundamentele, waardevolle rol vervullen. Een houding van simpel leven waarin diepte, schoonheid en onderlinge verbondenheid voelbaar worden.  

LOGO9.jpg
Lian_Kasper-kl.jpg
Lian Kasper aardse helden2.jpg

Aardse Helden

Interview door Liesbeth Sluiter voor de special van Bewust Bodemgebruik - een open en informeel netwerk voor volhoudbaar bodem- en landgebruik. 

DP2021.jpg

Mentale Klimaatadaptatie

Artikel gepubliceerd in Dynamisch perspectief, blad voor de Biodynamische landbouw. 

praatplaat4maart_NL-small2048x1449.jpg

Praatplaat en Startnotitie Natuurinclusief onderwijs

door Merel Collenteur, Lian Kasper en Louise van der Stok in opdracht van het Collectief Natuurinclusief
 

“We zijn de basis van ons bestaan, de natuur, kwijtgeraakt en daarmee een deel van onszelf. Als we dat deel weer terugvinden, denk ik dat dat de mens weer heel zou maken.”

De startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs. Deze hebben we afgelopen herfst geschreven op basis van literatuuronderzoek, enquêtes en interviews. Zowel theorie als praktijk, verleden als heden worden belicht. Wat valt er wel of niet onder ‘natuurinclusief’ onderwijs? Welke praktijken en perspectieven zijn zinvol om verder te verkennen? En waar liggen de discussiepunten en spanningsvelden? Hiermee is getracht overzicht te geven van wat natuurinclusief onderwijs kan of zou kunnen betekenen, en welke aspecten er op dit moment al worden gepraktiseerd.

biokennisweek.jpg

Opname BioKennisweek gesprek over Klimaaturgentie

De klimaatcrisis is een crisis van ongekende omvang en moet behandeld worden als een noodtoestand. Het is hoog tijd dat de biologische landbouw haar rol als leider op zich neemt. Maar hoe doen we dat? Bekijk hier het gesprek terug tussen Ronald van Marlen en Lian Kasper tijdens de BioKennisweek 2022

dpbeeld.png

De kracht van Empathie

Artikel gepubliceerd in Dynamisch perspectief, blad voor de Biodynamische landbouw. 

bottom of page