top of page
004.jpg

Kalapa maakt ​programma's over leven en werken met de uitdagingen van deze tijd, en biedt training en workshops in duurzaam leiderschap en verbinding met de natuur. Kalapa werkt met studenten binnen opleidingen, met teams binnen organisaties en bedrijven, of als onderdeel van symposia en thema-bijeenkomsten. Ieder programma is maatwerk; ga direct naar evenementen of neem contact op voor de mogelijkheden.

De weg naar verbinding is een ontdekkingstocht van wat het nu eigenlijk betekend om mens te zijn op deze planeet in deze tijd; om te erkennen en leven met de zorgen, verwarring en onzekerheden die op ons af komen, om ons te verbinden met de schoonheid, energie en wijsheid die liggen in ons thuis-zijn in de natuur, en om een betekenisvol pad te vinden in werk en leven.

 

Innerlijke Duurzaamheid en Regeneratieve Cultuur

Duurzaamheid is niet enkel een technisch concept, het vereist een fundamentele culturele en en persoonlijke wereldbeeld-transformatie. Meer en meer stemmen erkennen dat de huidige globale problemen voortkomen uit het diepgewortelde culturele idee dat we buiten of boven de natuur staan (zie bronnen). Kalapa creëert ruimte voor reflectie en ontwikkeling in onze manier van mens-zijn in de wereld, en biedt een ervaring van verbondenheid met zelf, de ander en de natuur die als een referentie kan dienen voor een nieuwe, natuur-verbonden cultuur.  Wanneer we ons (her-)verbinden met het leven en de natuur, hervinden we onze vitaliteit en passie om te zorgen voor onze leefomgeving. Dit leidt tot een leven vol zin.

Methodes 

Het Werk dat weer Verbindt van Joanna Macy

“This is a dark time, filled with suffering and uncertainty. Like living cells in a larger body, it is
natural that we feel the trauma of our world. So don’t be afraid of the anguish you feel, or the
anger or fear, because these responses arise from the depth of your caring and the truth of your
interconnectedness with all beings”.           

                                                                                                                                        - Joanna Macy

Joanna Macy is een Amerikaanse klimaatactiviste, systeem-denker en Boeddhiste die al decennialang bijdraagt aan het mentale welzijn van mensen die in hun dagelijks werk te maken krijgen met misstanden in de wereld. Het werk dat weer verbind bestaat uit een verzameling oefeningen voor groepen waarin angst, woede, verdriet of machteloosheid worden erkend als natuurlijke menselijke reacties, waardoor er ruimte ontstaat om de onderliggende zorg en liefde over het betreffende onderwerp weer te ervaren. Zo kunnen deelnemers ook (her-)ontdekken waar hun begaanheid en passie liggen en waar ze in hun leven aan willen bijdragen, om in beweging te komen vanuit een diepe persoonlijke bevlogenheid, inspiratie en kracht. Ik maak dankbaar gebruikt van Joanna Macy's methode. Om een beeld te krijgen van Joanna Macy en het werk dat weer verbind, beveel ik vaak deze documentaire aan. 

Art of Mentoring, Coyote Learning en Cultural Regeneration


Methodes ontwikkeld door Jon Young in samenwerking met vele anderen, gebaseerd op inspiratie uit verschillende traditionele natuur-volkeren (o.a. Lakota en San Bushman). Jon Young benoemd principes van natuur-verbonden pedagogiek uit deze tradities, zoals spelen, nieuwsgierig ondervragen, verhalen vertellen en muziek. Dit werk is erg integraal; het omvat diep bewustzijn in de natuur zoals stilzitten, luisteren en kijken, 'harde' vaardigheden zoals dierensporen en het maken van gereedschappen, maar ook attributen van natuur-verbonden cultuur zoals traditionele initiaties en leeftijds-rollen, de viering van de jaargetijden, omgaan met verlies en rouw en het creëren van veilige ruimte voor het verwerken van trauma.

Andere methodes:

Andere methodes die aan bod kunnen komen zijn o.a. basisoefeningen uit levens- en loopbaan coaching zoals enneagram, voice dialogue en schaduwwerk, natuurverbindingsoefeningen vanuit de Bosbeweging en het Deep Adaptation model van Jem Bendell.

Joanna Macy.jpg

Bronnen

 

Matthijs Schouten, ontdek de binnenkant van duurzaamheid

Joanna Macy, the work that reconnects, documentary on vimeo

 

Jon Young, the art of mentoring, cultural emergence, 8-shields

Jem Bendell, Deep Adaptation

Lian Kasper aardse helden2.jpg

Aardse Helden

Interview door Liesbeth Sluiter voor de special van Bewust Bodemgebruik - een open en informeel netwerk voor volhoudbaar bodem- en landgebruik. 

DP2021.jpg

Mentale Klimaatadaptatie

Artikel gepubliceerd in Dynamisch perspectief, blad voor de Biodynamische landbouw. 

praatplaat4maart_NL-small2048x1449.jpg

Praatplaat en Startnotitie Natuurinclusief Onderwijs

door Merel Collenteur, Lian Kasper en Louise van der Stok in opdracht van het Collectief Natuurinclusief
 

“We zijn de basis van ons bestaan, de natuur, kwijtgeraakt en daarmee een deel van onszelf. Als we dat deel weer terugvinden, denk ik dat dat de mens weer heel zou maken.”

De startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs. Deze hebben we afgelopen herfst geschreven op basis van literatuuronderzoek, enquêtes en interviews. Zowel theorie als praktijk, verleden als heden worden belicht. Wat valt er wel of niet onder ‘natuurinclusief’ onderwijs? Welke praktijken en perspectieven zijn zinvol om verder te verkennen? En waar liggen de discussiepunten en spanningsvelden? Hiermee is getracht overzicht te geven van wat natuurinclusief onderwijs kan of zou kunnen betekenen, en welke aspecten er op dit moment al worden gepraktiseerd.

More Nature Deeper Education with st. NatuurCollege

Meeting with 12 inspiring individuals at NatuurCollege event, More Nature Deeper Education. An organization dedicated to integrating nature into education. In ‘12 Voices on NATURE EDUCATION,’ they share powerful insights on bridging the gap between education and the natural world.

dpbeeld.png

De kracht van Empathie

Artikel gepubliceerd in Dynamisch perspectief, blad voor de Biodynamische landbouw. 

biokennisweek.jpg

Opname BioKennisweek gesprek over Klimaaturgentie

De klimaatcrisis is een crisis van ongekende omvang en moet behandeld worden als een noodtoestand. Het is hoog tijd dat de biologische landbouw haar rol als leider op zich neemt. Maar hoe doen we dat? Bekijk hier het gesprek terug tussen Ronald van Marlen en Lian Kasper tijdens de BioKennisweek 2022

bottom of page